Alkoholová závislosť - články

Informácia o uzavretí zmluvy

INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA Formulár: Príloha č. 9 - Informácia o uzavretí zmluvy (podprahové zákazky) - nezverejňuje sa podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) ...

MUDr. Martin Somora
primár, psychiater

02. september, 2013

0 komentárov

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ BANSKÁ BYSTRICA Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica Podprahová zákazka vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 120/2013 zo dňa 21.06.2013 pod číslom 9697-WYS na predmet zákazky „Poskytovanie st ...

MUDr. Martin Somora
primár, psychiater

02. september, 2013

0 komentárov

Zmluva č.1/2013

Zmluva č. 1 /2013 Uzatvorená podľa § 269 a násl. Zákona č. 513/1991 Z. z. – Občianskeho zákonníka v znení zmien a doplnkov 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Názov : Centrum pre liečbu drogových závislostí Sídlo : Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská ...

MUDr. Martin Somora
primár, psychiater

16. august, 2013

0 komentárov


Vitajte na našich stránkach

Ak máte problémy s alkoholom či drogami, prišli ste na správne miesto. Konzultujte svoj problém s odbornými lekármi. Navštívte nás a informujte sa, ako zlepšiť svoj zdravotný stav a tak skvalitniť svoj život.

Vyhľadávanie v článkoch

RSS články

RSS články CPLDZ - BB