Martin Somora - články

Informácia o uzavretí zmluvy

INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA Formulár: Príloha č. 9 - Informácia o uzavretí zmluvy (podprahové zákazky) - nezverejňuje sa podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) ...

MUDr. Martin Somora
primár, psychiater

02. september, 2013

0 komentárov

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ BANSKÁ BYSTRICA Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica Podprahová zákazka vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 120/2013 zo dňa 21.06.2013 pod číslom 9697-WYS na predmet zákazky „Poskytovanie st ...

MUDr. Martin Somora
primár, psychiater

02. september, 2013

0 komentárov

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

              Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH I.10 Cardiopharm, spol. s.r.o. Zmluva o poskytovaní lekárenskej starostlivosti ...

MUDr. Martin Somora
primár, psychiater

16. august, 2013

0 komentárov

Zmluva č.1/2013

Zmluva č. 1 /2013 Uzatvorená podľa § 269 a násl. Zákona č. 513/1991 Z. z. – Občianskeho zákonníka v znení zmien a doplnkov 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Názov : Centrum pre liečbu drogových závislostí Sídlo : Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská ...

MUDr. Martin Somora
primár, psychiater

16. august, 2013

0 komentárov

Niektoré duševné poruchy súvisiace s užívaním psychoaktívnych látok

Podľa odhadov asi 180 miliónov ľudí na svete, užívalo koncom 90 rokov drogy. Celkovo to tvorí 4,2% zo všetkých ľudí starších ako 15 rokov. Patrí sem približne 144 miliónov užívateľov kanabisových drog, 29 miliónov užívateľov stimulancií typu amfetamínov, 14 miliónov užív ...

MUDr. Martin Somora
primár, psychiater

17. jún, 2010

3 komentáre


Vitajte na našich stránkach

Ak máte problémy s alkoholom či drogami, prišli ste na správne miesto. Konzultujte svoj problém s odbornými lekármi. Navštívte nás a informujte sa, ako zlepšiť svoj zdravotný stav a tak skvalitniť svoj život.

Vyhľadávanie v článkoch

RSS články

RSS články CPLDZ - BB