Info o centre

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica:

  • Je jedným zo zariadení na liečbu závislosti od psychoaktívnych látok, ktoré vznikli v polovici 90-tych rokov ako reakcia na epidemický nárast užívateľov drog.
  • CPLDZ je zložené z dvoch úzko spolupracujúcich častí – ambulantnej a lôžkovej časti.

Vitajte na našich stránkach

Ak máte problémy s alkoholom či drogami, prišli ste na správne miesto. Konzultujte svoj problém s odbornými lekármi. Navštívte nás a informujte sa, ako zlepšiť svoj zdravotný stav a tak skvalitniť svoj život.

Vyhľadávanie v článkoch

RSS články

RSS články CPLDZ - BB