Ústavná liečba

Ústavná liečba:

  • základom je behaviorálny štruktúrovaný liečebný režim
  • liečebný program ponúka:
- krátkodobú liečbu (detoxifikačný pobyt – 2 týždne)
- strednodobú liečbu v trvaní 10-12 týždňov
- posilňovacie pobyty v trvaní 1 až 2 týždne

  • liečebný režim slúži na tréning nasledovných vlastností osobnosti:
- angažovať sa, prepracovať sa k produktívnym náhľadom
- liečbu platiť svojim úsilím
- naučiť sa brať aj dávať
- brať na seba zodpovednosť
- prežiť neúspech a frustráciu aj bez drogy
- prijímať psychickú aj fyzickú záťaž
- získavať sebadôveru a sebaúctu
- akceptovať pravidlo trvalej a dôslednej abstinencie
- pracovať na svojom hodnotovom rebríčku a jeho zmenách

  • kostra liečebného režimu pozostáva z týchto častí:
- skupinová a individuálna psychoterapia
- edukácia a prednášky
- psychoterapeutický klub, rodinná terapia
- muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, psychogymnastika
- terénna terapia a pracovná terapia

Pred nástupom na ústavnú liečbu odporúčame tiež pozrieť tento dokument.

Vitajte na našich stránkach

Ak máte problémy s alkoholom či drogami, prišli ste na správne miesto. Konzultujte svoj problém s odbornými lekármi. Navštívte nás a informujte sa, ako zlepšiť svoj zdravotný stav a tak skvalitniť svoj život.

Vyhľadávanie v článkoch

RSS články

RSS články CPLDZ - BB